THÔNG TIN THÍ SINH

Bùi Thị Thục Hiền    

Thông tin

Số báo danh 129
Họ và tên: Bùi Thị Thục Hiền
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Lớp: 18DQTD2
Sinh ngày: 30/10/2000
Chiều cao: 170
Cân nặng: 45
Số đo 3 vòng: 82/71/94
Khoa: Quản trị kinh doanh
Dân tộc: kinh

Năng khiếu

Thể Thao

Sở thích

Âm nhạc, Du lịch

ước mơ

trở thành nhà kinh doanh thành công

.