THÔNG TIN THÍ SINH

Đặng Võ Bảo Trân    

Thông tin

Số báo danh 150
Họ và tên: Đặng Võ Bảo Trân
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Lớp: 18DTAA3
Sinh ngày: 23/06/2000
Chiều cao: 160
Cân nặng: 43
Số đo 3 vòng: 85/66/89
Khoa: Tiếng Anh
Dân tộc: kinh

Năng khiếu

hát , múa...

Sở thích

âm nhạc du lịch

ước mơ

trở thành một người thành công trong cuộc sống

.