THÔNG TIN THÍ SINH

Huỳnh Ái Xuân    

Thông tin

Số báo danh 472
Họ và tên: Huỳnh Ái Xuân
Địa chỉ 783 Trần Xuân Soạn
Lớp: 18DTAD5
Sinh ngày: 03/11/2000
Chiều cao: 173
Cân nặng: 50
Số đo 3 vòng: 88-67-94
Khoa: Tiếng Anh
Dân tộc: kinh
Lượt bình chọn: 1

Năng khiếu

trình diễn calkwalk

Sở thích

du lịch

ước mơ

trở thành một người thành công

.