THÔNG TIN THÍ SINH

Nguyễn Lưu Hồng Phúc    

Thông tin

Số báo danh 833
Họ và tên: Nguyễn Lưu Hồng Phúc
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Lớp: 18DTAA3
Sinh ngày: 29/09/2000
Chiều cao: 160
Cân nặng: 43
Số đo 3 vòng: 80/60/85
Khoa: Tiếng Anh
Dân tộc: kinh

Năng khiếu

hát múa

Sở thích

âm nhạc, du lịch

ước mơ

trở thành một người thành công trong công việc

.