THÔNG TIN THÍ SINH

Phạm Thị Linh Chi    

Thông tin

Số báo danh 278
Họ và tên: Phạm Thị Linh Chi
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Lớp: 17DTTA1
Sinh ngày: 03/02/1998
Chiều cao: 163
Cân nặng: 45
Số đo 3 vòng: 82/64/92
Khoa: Kiến trúc - Mỹ thuật
Dân tộc: kinh

Năng khiếu

múa

Sở thích

âm nhạc du lịch

ước mơ

trở thành một nhà thiết kế thsfnh công

.