THÔNG TIN THÍ SINH

Trần Ngọc Kim Ngân    

Thông tin

Số báo danh 172
Họ và tên: Trần Ngọc Kim Ngân
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Lớp: 16DQTC3
Sinh ngày: 16/01/1998
Chiều cao: 170
Cân nặng: 50
Số đo 3 vòng: 87/68/95
Khoa: Quản trị kinh doanh
Dân tộc: kinh

Năng khiếu

Ca hát , múa, nhảy...

Sở thích

Âm nhạc, du lịch

ước mơ

Trở thành một doanh nhân thành đạt

.