THÔNG TIN THÍ SINH

Trần Thị Ngọc Anh Thư    

Thông tin

Số báo danh 507
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Anh Thư
Địa chỉ Bình Dương
Lớp: 18DKTB3
Sinh ngày: 04/12/2000
Chiều cao: 160
Cân nặng: 45
Số đo 3 vòng: 83/67/92
Khoa: Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
Dân tộc: kinh

Năng khiếu

hát múa

Sở thích

âm nhạc , du lịch

ước mơ

trở thành doanh nhân thành công

.