* Thí sinh xe kỹ nội dung, tiêu chí về hình ảnh trước khi đăng ký (tối thiểu 01 ảnh toàn thân, 01 ảnh chân dung) và chỉ được phép đăng ký 01 lần duy nhất.
* Sau khi hoàn tất đăng ký online, Thí sinh tải mẫu đơn, điền, ký tên và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nộp để hoàn tất thủ tục đăng ký.
* SV năm nhất ghi kết quả, hạnh kiểm THPT, SV các năm ghi kết quả HK gần nhất
Lưu ý: Thí sinh bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu *
BAN TỔ CHỨC MISS HUTECH
Phòng Công tác Sinh viên
Trung tâm Truyền thông
Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: misshutech@gmail.com; vanhoanghethuat@hutech.edu.vn