Kiểm tra nhân trắc học, chỉ số hình thể tại vòng Sơ khảo Miss HUTECH 2021
BAN TỔ CHỨC MISS HUTECH
Phòng Công tác Sinh viên
Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: misshutech@gmail.com; vanhoanghethuat@hutech.edu.vn