Buổi phát động cuộc thi 'Miss HUTECH 2021' lan tỏa hơi ấm đến bà con miền Trung
BAN TỔ CHỨC MISS HUTECH
Phòng Công tác Sinh viên
Trung tâm Truyền thông
Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: misshutech@gmail.com; vanhoanghethuat@hutech.edu.vn