Tân 'Hoa khôi HUTECH 2021' có số đo 3 vòng 'chuẩn không cần chỉnh'
BAN TỔ CHỨC MISS HUTECH
Phòng Công tác Sinh viên
Trung tâm Truyền thông
Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: misshutech@gmail.com; vanhoanghethuat@hutech.edu.vn