Lịch sự kiện
Chủ nhật
03/10/2021
Webinar "Thích ứng cùng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - "Quản lý sự thay đổi"
Trực tuyến
Thứ 6
24/09/2021
Tập huấn “Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho giảng viên, sinh viên trong mùa dịch Covid-19”
Trực tuyến
Thứ 5
23/09/2021
Hội thảo “Tình yêu sinh viên thời 4.0”
Trực tuyến
Thứ 5
23/09/2021
Chương trình "Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng - T9/2021"
Trực tuyến
Chủ nhật
19/09/2021
Chương trình Kết nối doanh nghiệp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc
Trực tuyến